Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowań

Wysokość odszkodowania zależna jest od wielu kwestii, w tym: rodzaju wypadku, rodzaju uszczerbku na zdrowiu, czasu rekonwalescencji, poniesionych nakładów finansowych, związanych z wypadkiem, przewlekłości skutków wypadku, wieku osób poszkodowanych. Określenie szacowanej wartości rekompensaty finansowej będzie możliwe dopiero po oględzinach materiału dowodowego. Zalecamy zatem przygotowanie wszystkich istotnych i mniej istotnych informacji, które miały związek z wypadkiem – łącznie z nagraniami, zdjęciami, obdukcją lekarską, raportami policyjnymi etc.

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

NAPISZ DO NAS
WYPADEK W PRACY

Każdy, kto miał wypadek w pracy nie ze swojej winy, a za jego sprawą doznał uszczerbku na zdrowiu, ma pełne prawo żądać zadośćuczynienia. Aby ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy należy udowodnić, iż poniesione obrażenia powstały na skutek zaniedbań osób trzecich np. pracodawcy. Centrum Odszkodowań Kancelarii Camps Solicitors stara się początkowo dochodzić praw Klienta ugodowo – poza sądem.

Uwaga! Każdy pracodawca ma obowiązek należycie chronić swoich podwładnych:

 • Dbać o stan techniczny urządzeń, z uwzględnieniem regularnej konserwacji;
 • Dbać o miejsce pracy, z uwzględnieniem standardów BHP;
 • Zapewnić swoim pracownikom odpowiednie narzędzia oraz osprzęt związany z ich bezpiecznym użytkowaniem;
 • Zapewnić swoim pracownikom odpowiednie ubrania robocze, a także obuwie, okulary, kaski, stopery do uszu, rękawice, kamizelki odblaskowe – wszystko, co jest wymagane, zgodnie z profilem pracy.

O odszkodowanie może ubiegać się również ten, który doznał urazu na skutek wypadku spowodowanego przez innego pracownika.

Centrum Odszkodowań Kancelarii Camps Solicitors pomaga uzyskać odszkodowanie:

 • Ogólne;
 • Szczegółowe.

Najczęstsze rodzaje wypadków w pracy:

 • Pobicia;
 • Wypadki na wysokościach;
 • Wypadki za sprawą niesprawnych maszyn;
 • Nieodpowiednie procedury w pracy;
 • Wypadki z udziałem wózków widłowych;
 • Ukłucia ostrymi narzędziami;
 • Wypadki na rusztowaniach oraz platformach wiertniczych;
 • Potknięcia i upadki.
Zgłoś wypadek
WYPADKI KOMUNIKACYJNE

O odszkodowanie może ubiegać się każdy, kto brał udział w wypadku komunikacyjnym nie ze swojej winy – kierowcy aut, pasażerowie aut (również auta sprawcy), motocykliści, rowerzyści, piesi i wszyscy inni uczestnicy ruchu drogowego.

Zgłoś wypadek
WYPADKI W MIEJSCU PUBLICZNYM

Centrum Odszkodowań Kancelarii Camps Solicitors specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu wypadów w miejscach publicznych. Najczęstsze rodzaje wypadków:

 • Poślizgnięcia, przewrócenia, upadki, potknięcia;
 • Pogryzienia przez psy;
 • Wypadki w szkołach;
 • Zatrucia bakterią E-Coli;
 • Wypadki w sklepach/supermarketach – zwłaszcza poślizgnięcia na mokrej podłodze.
Zgłoś wypadek